S科研团队cientific research team
联系我们010 6273 3808
  • 北京市海淀区圆明园西路2号
  • guojiayumi@163.com

林中伟课题组:玉米比较功能基因组

 

研究方向

 

1.作物驯化的分子机理

 

2.玉米重要农艺性状的高通量解析

 

3.比较功能基因组

 

 

4.作物遗传多样性的跨种间利用

 

 

联系我们010 6273 3808